Beste klant,

Dit document kan een basis/hulpmiddel zijn voor de start van uw aanvragen voor premies.

Het is echter niet de bedoeling dat de installateur de aanvraag van premies voor u zal

opstarten. U dient deze aanvragen uit eigen beweging op te starten.